Revisor

 

Bolagets revisorer är R3 Revision AB med Mikael Thorsson som huvudansvarig och Emil Pettersson som suppleant.
R3 Revision AB omvaldes som revisor vid ordinarie bolagsstämma den 6 oktober 2016